උද්ශෝෂණ සඳහා වෙන් කල ඉඩ සැබෑවක්ද ! | Colombocall උද්ශෝෂණ සඳහා වෙන් කල ඉඩ සැබෑවක්ද ! - Colombocall

Hot News

උද්ශෝෂණ සඳහා වෙන් කල ඉඩ සැබෑවක්ද !
කොළඹ නගරයේ විරෝධතා සිදු කිරීම සඳහා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට ගාලු මුවදොර පිටිය ආසන්නයේ ස්ථානයක් වෙන්කර අතැයි වාර්තාවනවා .
කෙසේවෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් නිල නිවේදනයක් මෙතෙක් නිකුත්වී නැහැ.
කොළඹ අවට සිදුවන උද්ඝෝෂණ නිසා මහජනාතව දැඩි ලෙස අපහසුවට පත්වන අතර  ඊට පිළියමක් ලෙස මෙම ස්ථානය වෙන් කර ඇති බවටයි වාර්තා වන්නේ.