දක්ෂිණ අධිවේගයේ කොටසක් ජනතා අයිතියට ! | Colombocall දක්ෂිණ අධිවේගයේ කොටසක් ජනතා අයිතියට ! - Colombocall

Hot News

දක්ෂිණ අධිවේගයේ කොටසක් ජනතා අයිතියට !දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ මාතර, ගොඩගම සිට හම්බන්තොට දක්වා වන කොටස අද ජනතා අයිතියට පත් කෙරේ.

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කමල් අමරවීර මහතා සඳහන් කළේ, මෙම කොටස කිලෝ මීටර් 56 ක දිගින් යුක්ත බවයි.

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ගොඩගම සිට හම්බන්තොට දක්වා වූ කොටසට වන සතුන් ඇතුළු වීම වැළැක්වීම සඳහා විශේෂ පියවර ගෙන ඇති බව ද ඔහු ප්‍රකාශ කළේ ය.