සියල්ලන් පුදුමකරමින් කල්මුණේට වෙන දේ මෙන්න ! | Colombocall සියල්ලන් පුදුමකරමින් කල්මුණේට වෙන දේ මෙන්න ! - Colombocall

Hot News

සියල්ලන් පුදුමකරමින් කල්මුණේට වෙන දේ මෙන්න !
අම්පාර, කල්මුණේ මහ නගර සභා බල ප්‍රදේශය යටතේ පාලනය වූ සයින්දමරුදු බල ප්‍රදේශයේ නව නගර සභාවක් ස්ථාපිත කරමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. 
ඒ, රාජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශ කටයුතු පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතාගේ අත්සනින් යුතුවයි.
ඒ අනුව 2022 වසරේ මාර්තු මස 20 වැනිදා සයින්දමර්දු නගර සභාවේ නිල කාලය ආරම්භ වන අතර දැනට පවතින කල්මුණේ නගර සභාව 2022 වසරේ මාර්තු 19 වැනිදා විසුරුවා හැරීමට නියමිතව තිබෙනවා.
සයින්දමරුදු නගර සභාව සඳහා ග්‍රාම සේවා කොට්ඨාස 17 ක් පරිපාලන සීමා නම් කරමින් මෙම අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබෙනවා