වූහාන් ගිය යානය මත්තලට ගොඩබැස්සූ පසු වුණුදේ මෙන්න ! | Colombocall වූහාන් ගිය යානය මත්තලට ගොඩබැස්සූ පසු වුණුදේ මෙන්න ! - Colombocall

Hot News

වූහාන් ගිය යානය මත්තලට ගොඩබැස්සූ පසු වුණුදේ මෙන්න !
චීනයේ වුහාන් හී සිටි ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් රැගත් යු.එල් 1423 දරණ ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් යානය මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ වෙත ගොඩ බස්වනු ලැබුවේය.
වුහාන් හි රැදිසිටි ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් 33දෙනෙකු මෙම විශේෂ ගුවන් යානයෙන් දිවයිනට පැමිණ ඇත.
අදාළ සිසුන් පිරිස මත්තල ගුවන්තොටුපලේ සිට විශේෂ බස් රථයකින් දියතලාව යුධ හමුදා කඳවුර බලා රැගෙන යාමට නියමිතයි.