ලංකාවම බලාසිටි රංජන්ගේ හඬපට(audio) 19 ක් එළියට දෙයි ! | Colombocall ලංකාවම බලාසිටි රංජන්ගේ හඬපට(audio) 19 ක් එළියට දෙයි ! - Colombocall

Hot News

ලංකාවම බලාසිටි රංජන්ගේ හඬපට(audio) 19 ක් එළියට දෙයි !
මන්ත්‍රී රංජන් රාමනායකගේ දුරකථන හඬ පට වලින් 19ක් සංස්කරණය කර මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබා දෙන බව කතානායකවරයා කියා සිටියා.

පසුගිය කාලයේ මෙම හඬපට ගැන විශාල සමාජ උනන්දුවක් තිබුණු අතර පසුව රංජන් පාර්ලිමේන්තුවේ දී කල කතාවෙන් පසු එම හඬපට පිළිබඳ කතිකාව සමාජයෙන් බැහැර වූ බවක් තිබුණා.

 කෙසේ වෙතත් ඉදිරියේදී මෙම හඬපට වල අඩංගු දෑ පිළිබඳ ජනතාවට දැනගත හැකියී