හපුතලේ ප්‍රදේශයට කඩන් වැටුණු යානයේ ඔබ නොදුටු වීඩියෝව සහ විස්තරය -VIDEO- | Colombocall හපුතලේ ප්‍රදේශයට කඩන් වැටුණු යානයේ ඔබ නොදුටු වීඩියෝව සහ විස්තරය -VIDEO- - Colombocall

Hot News

හපුතලේ ප්‍රදේශයට කඩන් වැටුණු යානයේ ඔබ නොදුටු වීඩියෝව සහ විස්තරය -VIDEO-

හපුතලේ තම්බපන්නි මාවත ප්‍රදේශයට කඩා වැටී ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට අයත් Y-12 වර්ගයට අයත් ගුවන් යානයක් බව ගුවන් හමුදාව සඳහන් කර සිටිනවා.
වීරවිල ගුවන් හමුදා කඳවුරේ සිට ගුවන් ගතව ඇති මෙම ගුවන් යානය ආවේක්ෂණ කටයුතු සඳහා යොදවා තිබු බවත් එහි ගුවන් හමුදා සාමාජිකයින් සිව්දෙනෙක් ගමන් කර ඇති බවයි ගුවන් හමුදාව සඳහන් කරන්නේ.
මෙම අනතුරෙන් එම ගුවන් හමුදා සාමාජිකයින් සිව්දෙනාම ජිවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බවත් සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන සිදුකරන බවයි ගුවන් හමුදාව සඳහන් කර සිටියේ.