රංජන් රාමනායක නොසිතූ ලෙස සියලු හඬපට එළියට දමයි ! මහින්ද රාජපක්ෂගේ ඒවත් තියනවා -VIDEO- | Colombocall රංජන් රාමනායක නොසිතූ ලෙස සියලු හඬපට එළියට දමයි ! මහින්ද රාජපක්ෂගේ ඒවත් තියනවා -VIDEO- - Colombocall

Hot News

රංජන් රාමනායක නොසිතූ ලෙස සියලු හඬපට එළියට දමයි ! මහින්ද රාජපක්ෂගේ ඒවත් තියනවා -VIDEO-
තමන් සතු සියලු හඩපට සභාගත කරන බව රන්ජන් රාමනායක මහතා අද(21) පාර්ලිමේන්තුවේදී කියා සිටියා.
එහිදී ඒ මහතා කියා සිටියේ තමන් දුරකථන සංවාද පටිගත කරනු ලැබුවේ සාක්ෂි ලෙස මිස වෙන යමක් නිසා නොවන බවයි.
තමන් සතුව හඬපට පමණක් නොව වීඩියෝ පටද පවතින බවයි ඒ මහතා සඳහන් කළේ.
කිසිඳු බියකින් තොරව එම හඬපට සහ වීඩියෝ පට සියල්ල සභාගත කරන බවයි ඒ මහතා කියා සිටියේ.