රන්ජන් රාමනායකට වැඩ වරදින හැටි මෙන්න ! | Colombocall රන්ජන් රාමනායකට වැඩ වරදින හැටි මෙන්න ! - Colombocall

Hot News

රන්ජන් රාමනායකට වැඩ වරදින හැටි මෙන්න !
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ මාදිවෙල පිහිටි මන්ත්‍රී නිවස තුළ තිබී සොයාගත් සංයුක්ත තැටිවල අඩංගුව කරුණු පිළිබඳව පොලීසිය විශේෂ විමර්ශනයක් ආරම්භ කර තිබේ.
මීට අමතරව මේ දිනවල මාධ්‍ය හරහා ප්‍රචාරය වන හඬවට පිළිබඳවද පොලිසිය අවධානය යොමුකර තිබේ. එසේම පොලිස් භාරයට ගත් හඬපටවල සඳහන් සංවාද හා මාධ්‍ය මගින් ප්‍රචාරය වන සංවාද සමානද යන්න  පිළිබඳවද පොලීසියේ අවධානය යොමුව තිබේ.
සංයුක්ත තැටිවල සඳහන් කරුණු පිළිබඳව විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලෙස කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාසයට පොලිස්පති විසින් ලබාදුන් උපදෙස්වලට අනුව මේ වන විටත් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබේ.