ඝෝෂාකාරී මල් සිංදු දාන බස් අද සිට අධීක්ෂණය වෙයි | Colombocall ඝෝෂාකාරී මල් සිංදු දාන බස් අද සිට අධීක්ෂණය වෙයි - Colombocall

Hot News

ඝෝෂාකාරී මල් සිංදු දාන බස් අද සිට අධීක්ෂණය වෙයි
ඝෝෂාකාරී ගීත වෙනුවට ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව විසින් හඳුන්වා දුන් සුභාවිත ගීත වාදනය කිරීම ආරම්භ කිරීමට මගී ප‍්‍රවාහන බස්රථ සඳහා ලබාදී තිබූ සහන කාලය ඊයේ (15) දිනයෙන් අවසන් වුණා.
ඒ අනුව බස්රථවල වාදනය කෙරෙන ගීත පිළිබඳ අද (16) සිට වඩා ඕනෑකමින් සොයා බලන බවයි මගී ප‍්‍රවාහන කළමනාකරණ අමාත්‍යංශය පැවසුවේ.
මගී ප‍්‍රවාහන බස්රථවල වාදනය කිරීමට ගීත 1000 ක් ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව විසින් හඳුන්වා දී තිබෙනවා. අද සිට එම ගීත ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාවේ නිල වෙබ් අඩවියෙන් ද බාගත (DOWNLOAD) කර ගත හැකි බවයි මගී ප‍්‍රවාහන කළමනාකරණ අමාත්‍යංශය වැඩිදුරටත් පැවසුවේ