විමල් වීරවංශගේ නඩුව සඳහා යළි දින නියමවෙයි | Colombocall විමල් වීරවංශගේ නඩුව සඳහා යළි දින නියමවෙයි - Colombocall

Hot News

විමල් වීරවංශගේ නඩුව සඳහා යළි දින නියමවෙයි
අමාත්‍ය විමල් වීරවංශට එරෙහිව අල්ලස් කොමිසම පවරා ඇති නඩුව විභාගය සඳහා දින නියම කිරීම සඳහා අද කැදවූ අවස්ථාවේ එම නඩුව පෙබරවාරි මස 12 වනදා කැඳවන ලෙස කොළඹ මහාධිකරණය නියම කළා.
2010 සිට 2014 වසර දක්වා අමාත්‍යවරයෙකු ලෙස කටයුතු කළ සමයේදී ඉන් හිමිවු වැටුපෙන් හා ඔහුගේ ආදායම් වලින් උපයා ගත නොහැකි රුපියල් මිලියන 75 කට ආසන්න දේපලවල හිමිකාරීත්වය දැරීම මෙලෙස විමල් වීරවංශට එරෙහි එල්ල වූ චෝදනායි.