ලංකාවේ මාර්ග සිතියම වෙනස් වෙන හැටි මෙන්න | Colombocall ලංකාවේ මාර්ග සිතියම වෙනස් වෙන හැටි මෙන්න - Colombocall

Hot News

ලංකාවේ මාර්ග සිතියම වෙනස් වෙන හැටි මෙන්න

ශ්‍රී ලංකාවේ නව මාර්ග සිතියම එළැඹෙන 29 වැනිදා ප්‍රකාශයට පත්කරන බව මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

 වසර 06 කට පසු මෙලෙස නව මාර්ග සිතියම එළිදැක්වීමට කටයුතු කරන බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුවේ මිනුම්පති එස්.එම්.පී.පී.සංගක්කාර මහතා සඳහන් කළේ.
මෙලෙස එළිදැක්වීමට නියමිත නව මාර්ග සිතියම සඳහා අධිවේගී මාර්ග පිළිබඳ තොරතුරු , අලුතින් ඉදි වූ  මාර්ග පිළිබඳව තොරතුරු මෙන්ම රෝහල්, පොලිස් ස්ථාන ආදිය පිළිබඳ තොරතුරුද  ඇතුළත් කර ඇති බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ.
ඒ අනුව නව මාර්ග සිතියම එළිදැක්වීම මෙරටට සංචාරය කිරීම සඳහා පැමිණෙන පුද්ගලයින්ට ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇති බවයි මිනුම්පතිවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ.