ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා කොළඹ ජාතික රෝහලට | Colombocall ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා කොළඹ ජාතික රෝහලට - Colombocall

Hot News

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා කොළඹ ජාතික රෝහලට
ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද (09) හදිසි නිරීක්ෂණ චාරිකාවක් සඳහා කොළඹ ජාතික රෝහලට පැමිණ තිබෙනවා.
ජාතික රෝහලේ බාහිර රෝගී අංශයට පැමිණි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා එහි සිටි මහජනතාව සහ රෝහලේ වෛද්‍යවරුන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය සමග සාකච්ඡා කර තිබෙනවා.
රාජ්‍ය ආයතනවල ක්‍රියාකාරිත්වය සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා පෙර දැනුම් දීමකින් තොරව ආයතන වෙත යාම සිදුකරමින් සිටිනවා.