ගුරු , විදුහල්පති වැඩ වර්ජනයක් ලඟදීම ! | Colombocall ගුරු , විදුහල්පති වැඩ වර්ජනයක් ලඟදීම ! - Colombocall

Hot News

ගුරු , විදුහල්පති වැඩ වර්ජනයක් ලඟදීම !
සිය ඉල්ලීම්වලට පෙබරවාරි 3 වැනි දිනට පෙර ප්‍රතිචාර නොලැබුණහොත් පෙබරවාරි 14 වැනිදා කොටුව දුම්රිය ස්ථානය ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරයක් පැවැත්වීමට ගුරු විදුහල්පති එකතුව තීරණය කර ඇති බවට වාර්තා වෙනවා.
වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීම, දේශපාලන පළිගැනීම් නතර කිරීම ඇතුළු ප්‍රධාන ඉල්ලීම් 7ක් සම්බන්ධයෙන් මෙම ක්‍රියාමාර්ගය ගන්නා බව සමස්ත ලංකා එක්සත් ගුරු සංගමයේ සභාපති ගලේවෙල පඤ්ඤාසේකර හිමියෝ කීහ.
මෙම ඉල්ලීම් ලබාදෙන ලෙස මේ වනවිට කරන ලද ඉල්ලීම්වලට ප්‍රතිචාර නොමැති බව කී උන්වහන්සේ, පෙබරවාරි 14 වැනිදා පැවැත්වෙන උද්ඝෝෂණයෙන් පසුවත් පැහැදිලි ප්‍රතිචාරයක් නොලැබුණහොත් පෙබරවාරි 26 වැනිදා සියලු ගුරු විදුහල්පතිවරුන් වැඩ වර්ජනයක නිරතවන බවද සඳහන් කළහ.