පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු අත් අඩංගුවට ගැනීමේදී විශේෂ ක්‍රමවේදයක් ! | Colombocall පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු අත් අඩංගුවට ගැනීමේදී විශේෂ ක්‍රමවේදයක් ! - Colombocall

Hot News

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු අත් අඩංගුවට ගැනීමේදී විශේෂ ක්‍රමවේදයක් !පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් අත්අඩංගුවට ගැනීමේදී ඔවුන්ගේ ගෞරවයට හානි සිදු නොවන පරිදි මෙන්ම පොලිස් නිළධාරින්ගේ අභිමානයට හානි සිදුනොවන අයුරින්, එය සිදු කරන්නැයි පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් පොලිසියට හා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට දැනුම් දී තිබෙනවා.
මෙම දැනුවත් කිරීම, කථානායක කරූ ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවති රැස්වීමකදී ආණ්ඩු පක්ෂයේත්,විපක්ෂයේත් මන්ත්‍රීවරුන් විසින් සිදු කර තිබුණා.
කුමන දේශපාලන පක්ෂයක් හෝ පාර්ශවයක් නියෝජනය කළද මන්ත්‍රීවරයෙක් වරදක් සිදුකර ඇත්නම් එම මන්ත්‍රීවරයා අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කළ යුතුයි.
ඒ සදහා නිසි ක්‍රමවේදයක් සකස් කරන ලෙසත් ඒ සම්බන්ධව මාර්ගෝපදේශනයක් පොලිස් නිලධාරීන්ට නිකුත් කරන ලෙසත් එහිදී මන්ත්‍රීවරු පොලිසියට සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට දැනුම් දී තිබෙනවා.
මෙම තත්ත්වය පිළිබදව පාර්ලිමේන්තුවේදී ද මන්ත්‍රීවරුන් අවස්ථා ගණනාවක දී චෝදනා එල්ල කර ඇති බවත් මන්ත්‍රීවරයකු අත් අඩංගුවට ගැනීම සිදු කරන බව කථානායකවරයා දැනුවත් කල ද ,එය නිසි ක්‍රමවේදයකට අනුව සිදු නොවන බවටත් මෙහිදී චෝදනා එල්ල වී තිබෙනවා.
යම් මන්ත්‍රීවරයෙක් චෝදනා මත අත් අඩංගුවට ගැනීම සිදු කිරීමට පෙර එම මන්ත්‍රීවරයාට පොලිසියට පැමිණෙන ලෙස දැන්වීමට වුවද හැකි බව ද මන්ත්‍රීවරු මෙහිදී පෙන්වා දෙනු ලැබුවා.