ජල ගාස්තු ඉහළ දමන බව වාසුදේව කියයි | Colombocall ජල ගාස්තු ඉහළ දමන බව වාසුදේව කියයි - Colombocall

Hot News

ජල ගාස්තු ඉහළ දමන බව වාසුදේව කියයි
ජල ඒකක 15ට වඩා පරිභෝජනය කරන පුද්ගලයින්ගේ ජල ගාස්තු ඉහළ නැංවීම සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමුව ඇතැයි ජල සම්පාදන පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර පවසනවා.
ඔහු කියා සිටියේ ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදී කටයුතු කරන බවයි. ජලය සැපයීම සඳහා වැය වන පිරිවැය සැලකිල්ලට ගෙන මෙම තීරණය ගත් බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ.
ඉහළ ආදායම් ලබන්නන්ගෙන් සහ මහා පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ගෙන් අය කරන ලබන ජල ගාස්තු ප‍්‍රමාණවත් නොවන බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ.
ජල ඒකක 15 ට අඩුවෙන් පරිභෝජනය කරන අඩු ආදායම් ලාභී ජනතාවට මින් කිසිඳු බලපෑමක් සිදු නොවන බවයි ජල සම්පාදන පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.
මේ වන විට ජනතාවට ලබා දෙන පිරිසිදු කරන ලද ජලය විවිධ අනවශ්‍ය දේ සඳහා යොදා ගනිමින් ඇති බවත් ඒ සඳහා වැසි ජලය භාවිතා කිරීමට හුරු කර යුතුව ඇති බවත් සඳහන් කළා. පානීය ජලය පානීය නොවන දේවල් සඳහා යොදා ගනිමින් අපතේ හැරීම විශාල අපරාධයක් බවත් පෙන්වා දුන්නා.