අලියෙක් ගැහුවොත් රුපියල් ලක්ෂ දහයක් ! | Colombocall අලියෙක් ගැහුවොත් රුපියල් ලක්ෂ දහයක් ! - Colombocall

Hot News

අලියෙක් ගැහුවොත් රුපියල් ලක්ෂ දහයක් !
අලි පහරදීමෙන් සිදුවන පුද්ගල මරණයක් සඳහා ගෙවන වන්දි මුදල රුපියල් ලක්ෂ දහයක් දක්වා වැඩි කිරීම සඳහා පරිසර හා වනජීවී, ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන ඇමැති එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන ඉදිරිපත් කරන ලද කැබිනට් පත්‍රිකාවට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී තිබෙනවා.
මරණයක් සිදුවූ වහාම අවමංගල්‍ය කටයුතු සඳහා රුපියල් ලක්ෂයක මුදලක් ගෙවන බවත්, මරණය සිදුවී ඉතිරි දින 30ක කාලයක් ඇතුළතදී ඉතිරි මුදල ගෙවන බවද එම කැබිනට් පත්‍රිකාවේ සඳහන් වනවා.
එමෙන්ම අලියකුගේ පහරදීමකින් පූර්ණ බෙලහීනතාවට පත්වන අයකුට ගෙවන මුදල රුපියල් ලක්ෂ දහය දක්වා වැඩි කිරීමද, ස්ත්‍රී, පුරුෂ හා වයස් භේදයකින් තොරව සමානාත්මක පදනමකින් මෙම ගෙවීම සිදු කෙරෙනවා.
වන අලි පහරදීමෙන් සිදුවන නිවාස හා දේපොළ හානි සඳහා උපරිමය රුපියල් ලක්ෂ දෙකක් දක්වා වන්දි ගෙවීමට නියමිතයි.
ඉහත වන්දි ගෙවීම් මේ වසරේ ජනවාරි මස පළමුවැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වේ. වගා හානි සඳහා වන්දි ගෙවීමට ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව සහ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව ඒකාබද්ධව සුදුසු වන්දි ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීම පිළිබඳව ද අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාවේ සඳහන්.