මහින්ද රාජපක්ෂ දේශපාලනයෙන් සමුගන්න ! | Colombocall මහින්ද රාජපක්ෂ දේශපාලනයෙන් සමුගන්න ! - Colombocall

Hot News

මහින්ද රාජපක්ෂ දේශපාලනයෙන් සමුගන්න !
හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මෙන්ම නව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ද, දේශපාලන දිවියෙන් විශ්‍රාම ගතයුතු බව සිංහල රාවයේ, මාගල් කන්දේ සුදත්ත හිමියන් පවසනවා.
පාස්කු ප්‍රහාරයේ සැකකරුවන්ට නීතිය ක්‍රියාත්මක නොවන බවත් අගතියට පත් වූවන්ට යුක්තිය ඉටු නොවන බවත් මාගල් කන්දේ සුදත්ත හිමියන් අවධාරණය කළා.