සන්ධානේ ලාංඡනේ පොහොට්ටුවනම් පොදුජන පෙරමුණට ලාංඡනයක් හොයාගන්න | Colombocall සන්ධානේ ලාංඡනේ පොහොට්ටුවනම් පොදුජන පෙරමුණට ලාංඡනයක් හොයාගන්න - Colombocall

Hot News

සන්ධානේ ලාංඡනේ පොහොට්ටුවනම් පොදුජන පෙරමුණට ලාංඡනයක් හොයාගන්නශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කිසිවකුට යටත් විය යුතු නැති බවත් යටත් වීමට ඉඩ නොතබන බවත් එම පක්ෂ මහලේකම්, කර්මාන්ත රාජ්‍ය ඇමැති දයාසිරි ජයසේකර මහතා පවසනවා.
මහලේකම්වරයා මේ බව සඳහන් කළේ කොළඹ ඩාර්ලි පාරේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවේ දී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සන්ධානයේ ලාංඡනය පිළිබඳව මාධ්‍යවේදියකු නැගූ ප්‍රශ්නකට පිළිතුරු ලබාදෙමිනි.
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සන්ධානයට අදාළ අවබෝධතා ගිවිසුම අත්සන් කරන විට ලාංඡනය පුටුව විය යුතු බවට එකඟතාවක් ඇති වුවත් ලාංඡනය පොහොට්ටුව විය යුතු බවට කවුරු හෝ ඉල්ලීමක් කරන්නේ නම් ඒ පිළිබඳ ගැටලුවක් නොමැති බවත් සන්ධානයේ ලාංඡනය පොහොට්ටුව වුවහොත් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට ලාංඡනයක් සොයා ගැනීමට සිදු වන බවත් දයාසිරි ජයසේකර මහතා සඳහන් කළා.