රාමනායකගේ දුරකථන ඇමතුම් පිටුපස ජාත්‍යන්තර කුමන්ත්‍රණයක් | Colombocall රාමනායකගේ දුරකථන ඇමතුම් පිටුපස ජාත්‍යන්තර කුමන්ත්‍රණයක් - Colombocall

Hot News

රාමනායකගේ දුරකථන ඇමතුම් පිටුපස ජාත්‍යන්තර කුමන්ත්‍රණයක්


පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායකගේ දුරකථන ඇමතුම් පිටුපස ජාත්‍යන්තර කුමන්ත්‍රණයක් ඇති බව පැහැදිලි බව ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමියන් සඳහන් කරයි.
මෙම හඬපට වලින් රාජ්‍ය තන්ත්‍රය, ව්‍යවස්ථාදායකය, විධායකය මෙන්ම විශේෂයෙන්ම අධිකරණය අපහසුතාවට පත් කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් මහනායක ස්වාමින් වහන්සේලා, කාදිනල් හිමිපාණන් මෙන්ම ස්වාමින් වහන්සේලාද රටේ වැදගත් පුද්ගලයින්ට නින්දා අපහාස කරමින් ගෙන යනු ලබන ඉතා අපකීර්තිමත් රාජ්‍ය විරෝධී කුමන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක වන බව ගුණවංශ හිමියන් පවසති.
මෙය පිටුපස මාතෘ භූමියට එරෙහි අධිරාජ්‍යවාදීන් විසින් ගෙනඑනු ලබන විවිධ ගිවිසුම් අත්සන් කර ගැනීමේ ගැනීමේ සැලස්මක් පහිදිලිව ඇති බව වැඩි දුරටත් අදහස් දක්වමින් උන්වහන්සේ කරුණු දැක්වුහ.