පරණ ඒවා වැඩක් නෑ ! මහබැංකුව කොල්ල කෑවේ එජාපය | Colombocall පරණ ඒවා වැඩක් නෑ ! මහබැංකුව කොල්ල කෑවේ එජාපය - Colombocall

Hot News

පරණ ඒවා වැඩක් නෑ ! මහබැංකුව කොල්ල කෑවේ එජාපය




මහබැංකුව කොල්ල කෑවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය බවත්, ඔවුන්ට දඬුවම් කළ යුතු බවත් අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා අවධාරණය කරනවා.
ඒ, ඊයේ (25) මහනුවරදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළා.
මහබැංකු බැඳුම්කර වංචා පිළිබඳ 2002 වසරේ සිට වාර්තා අවශ්‍ය නොමැති බවත් පැරණි සිද්ධි ගැන සෙවිය යුතු නොමැති බවත් ඔහු එහිදී පැවසුවා.
අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ, “මම තාම ඒ වාර්තාව බලලා නෑ. ඒ වාර්තාව තාම අපට ලැබිලාත් නෑ. ඒ නිසා 2002 නෙවෙයි, මේ පැහැදිලිව කියන්න ඕනෙ මේ මහබැංකුව හොරකෑවෙ එක්සත් ජාතික පක්ෂය. පරණ ඒවා කතා කරන එක නෙවෙයි. පැහැදිලිව ඒ බැංකු හොරුන්ට දඬුවම් කරන්න ඕනෙ. එතෙන්ට තමයි අපේ රජය වැඩකටයුතු කරන්නෙ” යන්නයි.