හඬපට සඟවා ඇති තැනත් රංජන් හෙළි කරයි ! අද පට 6 ක් එළියට | Colombocall හඬපට සඟවා ඇති තැනත් රංජන් හෙළි කරයි ! අද පට 6 ක් එළියට - Colombocall

Hot News

හඬපට සඟවා ඇති තැනත් රංජන් හෙළි කරයි ! අද පට 6 ක් එළියටතමන් සතු හඬ පට පුද්ගලික බැංකුවක ලොකරයක තැන්පත් කර ඇති බව රන්ජන් රාමනායක මහතා අද (22) පාර්ලිමේන්තුවේ දී සඳහන් කළා.
එය ලබාගැනීමට නම් බැංකුවට යාමට තමන්ට සිදුවී ඇති බවත් බන්ධනාගාරයේ සිටින තමන්ට එය ලබා ගැනීම අසීරු බවත් ඔහු සඳහන් කළා.
අද දවස ඇතුළත අදාළ හඬ පට 6ක් පමණ ලබා දෙන බවයි මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළේ.
රන්ජන් රාමනායක මහතා පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉල්ලා සිටියේ අධිකරණය මගින් දින දෙකක් ඇප දෙන ලෙසයි.
ඔහු සඳහන් කළේ එවිට සියලු හඬ පට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ හැකි බවයි.
එමෙන්ම ලක්ෂ ගණනක හඬ පට ඇති බැවින් එම හඬපට බැකප් කිරීම සඳහා පොලිසියට සිංගප්පුරුවට යාමට සිදුව ඇති බව ද ඔහු සඳහන් කළා.
කාංචන විජේසේකර රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉල්ලා සිටියේ ඒ සඳහා අවස්ථාවක් ලබා දෙන ලෙසයි.
මේ අතර රාමනායක මහතා පාර්ලිමේන්තුයට පැමිණියේ මන්ත්‍රී ඇඳුමින් නොව
යුරෝපා ඇඳුමින් සැරසීය.