ණය දීම , ගැනීම ගැන මහ බැංකුවෙන් නිකුත් කළ අළුත්ම නිවේදනය මෙන්න | Colombocall ණය දීම , ගැනීම ගැන මහ බැංකුවෙන් නිකුත් කළ අළුත්ම නිවේදනය මෙන්න - Colombocall

Hot News

ණය දීම , ගැනීම ගැන මහ බැංකුවෙන් නිකුත් කළ අළුත්ම නිවේදනය මෙන්න


මුදල් ණයට දීම සඳහා විද්‍යුත්,මුද්‍රිත හා ඩිජිටල් ඇතුලු නොයෙක් මාධ්‍ය උපයෝගී කරගනිමින් සිදුකරන ප්‍රචාරන කටයුතු පිළිබඳව සහ ඒ ඔස්සේ සිදුවන යම් යම් අක්‍රමිකතා පිළිබඳවද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අවධානය යොමුවී තිබෙනවා.
ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව, මුදල් අමාත්‍යාංශය සමග මුදල් ණයට දෙන්නන් වෙත බලපත්‍ර ලබාදීම, ඒවා නියාමනය හා අධීක්ෂණය කිරීම සහ ගනුදෙනුකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නව නීතියක් සම්පාදනය කිරීමට ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇති බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.
එම නිවේදනය මගින් වැඩිදුරටත් පෙන්වා දී ඇත්තේ එම නීතිය මේ වන වි‍ට කෙටුම්පත් කෙරෙමින් පවතින බවත්, නුදුරු අනාගතයේ දී එය බලාත්මක කිරීමට අපේක්ෂා කරනු ලබන බවත්ය.
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිකුත් කරන ලද සම්පූර්ණ නිවේදනය පහතින්.