රාජිතගේ ඇප අයැදුම ප්‍රතික්ෂේප වෙයි | Colombocall රාජිතගේ ඇප අයැදුම ප්‍රතික්ෂේප වෙයි - Colombocall

Hot News

රාජිතගේ ඇප අයැදුම ප්‍රතික්ෂේප වෙයිසුදු වෑන් මාධ්‍ය සාකච්චාවට අදාලව තමන් අත්අඩංගුවට ගැනීම වලක්වාලන ලෙස ඉල්ලා හිටපු ඇමති රාජිත සේනාරත්න ඉදිරිපත් කළ ඇප අයදුම කොළඹ ප්‍රධාන මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරයි.
සුදු වෑන් මාධ්‍ය හමුව සම්බන්ධයෙන් තමා අත්අඩංගුවට ගැනීම වළක්වන්නැයි ඉල්ලා රාජිත සේනාරත්න මහතා කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට අපේක්ෂිත ඇප අයදුම්පත්‍රයක් ඊයේ ඉදිරිපත් කර තිබුනා.