තානාපති කාරයාලීය නිළධාරිනියගෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා ගනී ! | Colombocall තානාපති කාරයාලීය නිළධාරිනියගෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා ගනී ! - Colombocall

Hot News

තානාපති කාරයාලීය නිළධාරිනියගෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා ගනී !පැහැර ගැනීමට ලක්වූ බව කියන ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලයේ සේවය කරන සේවිකාවගෙන් ඊයේ (08දා) පැය 4ක ප්‍රකාශයක් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ලබාගෙන තිබෙනවා.
ප්‍රකාශය ලබා දීමට ඇය පැමිණ සිටියේ ස්විස් තානාපති කාර්යාලයේ නිලධාරීන් සහ නීතීඥවරුන්ද ඇය සමග පැමිණ ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.
එසේම ඇයගෙන් ප්‍රකාශය ලබා ගැනීමට පෙර කොළඹ අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරී වෙත යොමුකර සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳවද පරීක්ෂා කර තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා.
මේ අතර එම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් ඇයගෙන් තවත් ප්‍රකාශයක් ලබාගැනීමට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අවධානය යොමුව ඇති අතර බොහෝ විට එම ප්‍රකාශය අද දිනයේදී ගැනීමට නියමිත බවද වාර්තා වෙනවා.
අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ස්ථානාධිපතිවරයා විසින් එම ප්‍රකාශය අද දිනයේදී ලබාගන්නේද යන්න පිළිබඳව වන තීරණය කරනු ඇත.