ඉෂාර හමුවේ ධම්මික පෙරේරා පරදී ! | Colombocall ඉෂාර හමුවේ ධම්මික පෙරේරා පරදී ! - Colombocall

Hot News

ඉෂාර හමුවේ ධම්මික පෙරේරා පරදී !

LOLC සමාගමේ සභාපති ඉෂාර නානයක්කාර මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ ධනවත්ම පුද්ගලයා බවට පත් වෙයි.
මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ ධනවත්ම පුද්ගලයා බවට පත්ව සිටියේ ව්‍යාපාරිකයකු මෙන්ම සමාගම් කිහිපයකම සභාපතිධුරය දරන ධම්මික පෙරේරා මහතාය.
නමුත් ඔහුව පසුපසට ඇද දමමින් දිවයිනේ සුප්‍රකට ආයතන ගණනාවකම අයිතිය සතු 1980 වසරේ පිහිටුවන ලද LOLC හෝල්ඩින්ග්ස් හි සභාපතිධුරය දරන ඉෂාර නානායක්කාර මහතා දිවයිනේ ධනවත්ම පුද්ගලයා බවට පත්ව ඇත.