මගේ නම භාවිත කරමින් වංචනික ක්‍රියාවල නිරත වෙනවා ! | Colombocall මගේ නම භාවිත කරමින් වංචනික ක්‍රියාවල නිරත වෙනවා ! - Colombocall

Hot News

මගේ නම භාවිත කරමින් වංචනික ක්‍රියාවල නිරත වෙනවා !තමන්ගේ නම භාවි‍තා කරමින් වංචනික කි‍්‍රයාවල නිරත පුද්ගලයින් පිළිබඳ තොරතුරු අනාවරණ වී ඇති බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.
ජනාධිපතිවරයා ට්විටර් සටහනක් තබමින් මේ බව ප්‍රකාශ කර ඇති අතර එමඟින් ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් ඉල්ලා ඇත්තේ එවැනි පුද්ගලයින් පිළිබඳ තොරතුරු වෙතොත් ළගම ඇති පොලිස් ස්ථානයට දැනුම් දෙන ලෙසයි.
එසේම ජනාධිපතිවරයාගේ නම භාවිත කරමින් විවිධ පුද්ගලයින් මීට පෙර සිදුකළ වංචනික කි‍්‍රයා සම්බන්ධයෙන් ද පොලීසිය වෙත තොරතුරු වාර්තා වී තිබුණා.