පාක්ෂික ඉල්ලීම සාර්ථක කරමින් නව විපක්ෂ නායක ලෙස "සජිත්" පත්වෙයි | Colombocall පාක්ෂික ඉල්ලීම සාර්ථක කරමින් නව විපක්ෂ නායක ලෙස "සජිත්" පත්වෙයි - Colombocall

Hot News

පාක්ෂික ඉල්ලීම සාර්ථක කරමින් නව විපක්ෂ නායක ලෙස "සජිත්" පත්වෙයි

විපක්ෂ නායක ධුරයට සජිත් ප්‍රේමදාස නම් කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇතුළු එම පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම එකගත්වය පළ කර තිබෙනවා
ඒ අද පස්වරුවේ සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවයි.