මාතලේ සිට ‌කොළඹ දක්වා දුම්රිය ‌සේවාවක් | Colombocall මාතලේ සිට ‌කොළඹ දක්වා දුම්රිය ‌සේවාවක් - Colombocall

Hot News

මාතලේ සිට ‌කොළඹ දක්වා දුම්රිය ‌සේවාවක්
මාතලේ සිට ‌කොළඹ දක්වා දුම්රිය ‌සේවාවක් ආරම්භ කිරීමට පියවර ‌ගෙන තිබෙනවා.
මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර නීතීඥ ලලිත් යූ. ගමගේ මහතා සඳහන් කළේ ජනවාරි 15වනදා සිට එය ක්‍රීයාත්මක බවයි.
 (13) සවස මහනුවර දී පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී ආණ්ඩුකාරවරයා ‌‌‌මේ බව කියා සිටියා.
ඒ අනුව ලබන ජනවාරි 15 වනදා සිට මාතලේ ඉඳලා නුවර දක්වා මාර්ග තදබදය යම් ප්‍රමාණයකින් අඩු වීමක් ‌මෙන්ම ජනතාවටත් පහසුවක් ඇති වේයැයි තමන් අපේක්ෂා කරන බවයි ආණ්ඩුකාර නීතිඥ ලලිත් යූ.ගමගේ මහතා සඳහන් කළේ.