මහනුවර වැව රවුමේ ඇඳි චිත්‍ර මකාදමන්න නියෝග ! | Colombocall මහනුවර වැව රවුමේ ඇඳි චිත්‍ර මකාදමන්න නියෝග ! - Colombocall

Hot News

මහනුවර වැව රවුමේ ඇඳි චිත්‍ර මකාදමන්න නියෝග !


මහනුවර වැව රවුමේ කිසියම් පිරිසක් විසින් අදින ලද චිත්‍ර, නැවත සුදු තීන්ත ආලේපකර වසා දමන්නැයි මහනුවර නගර සභාව දැනුම්දී ඇතැයි වාර්තාවනවා.
මහනුවර වැව රවුම වටා පවතින මෙම තාප්පය, පෝස්ටර් ඇලවීම පවා තහනම් කර තිබෙන ස්ථානයක්.
සාම්ප්‍රදායිකව මෙම ස්ථානය වර්ණගැන්වීම සිදු නොකරන අතර සුදු පැහැය පමණක් ආලේපකිරීම සිදුකර ලබනවා.
කෙසේ වෙතත් රට පුරා සිදුවන චිත්‍ර ඇදීමේ කටයුතුවලට සමඟාමීව මෙම තාප්පයේද අවසරයකින් තොරව චිත්‍ර ඇද ඇති බවත් නැවත සුදු පැහැය ආලේපකර පෙර තත්ත්වයට පත්කරන ලෙසත් නගර සභාව දැනුම්දී ඇති බව සඳහන්.