ජනපතිගේ ක්‍රියාවකින් පාන් හැර බනිස්, කේක් මිළ පහතට ! | Colombocall ජනපතිගේ ක්‍රියාවකින් පාන් හැර බනිස්, කේක් මිළ පහතට ! - Colombocall

Hot News

ජනපතිගේ ක්‍රියාවකින් පාන් හැර බනිස්, කේක් මිළ පහතට !
රජය මඟින් වැට් බද්ද අඩු කිරීම සහ ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ද ඉවත් කිරීමේ සහනය පාරිභෝගිකයාට ලබාදීම සඳහා පාන් මිල හැර බනිස් සහ මාලු පාන් ඇතුළු සෙසු බේකරි නිෂ්පාදන වල මිල රුපියල් 5 කින් අඩු කිරීමට පියවර ගන්නා බව සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති ඒ.ආර් ජයවර්ධන මහතා පවසයි.

රජයේ බදු සහන ප්‍රතිපත්තිය හේතුවෙන් බේකරි හිමියන්ට විශාල වශයෙන් සහන සැලසී ඇති බවද ඒ මහතා පැවසීය.

මෙම බදු සහනය හේතුවෙන් කේක් කිලෝවක මිලද රුපියල් 50 කින් පමණ අඩු කළ හැකිබව ඒ මහතා පැවසීය.

පාන් හැර සෙසු බේකරි නිෂ්පාදනවල මිල අඩුවීම හේතුවෙන් මෙම සහනය ජනතාවට සලසන ලෙස සියලුම බේකරි නිෂ්පාදකයිගෙන් ඉල්ලා සිටින බවද ඒ මහතා පැවසීය.