ආනයනය නැවතූ නිසා ගම්මිරිස් මිල ඉහළට ! | Colombocall ආනයනය නැවතූ නිසා ගම්මිරිස් මිල ඉහළට ! - Colombocall

Hot News

ආනයනය නැවතූ නිසා ගම්මිරිස් මිල ඉහළට !ගම්මිරිස් මිල ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ, රුපියල් 450 ක්ව පැවති ගම්මිරිස් කිලෝග්‍රෑමයක මිල රුපියල් 800 – 850 ත් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවයි.

ගම්මිරිස් ප්‍රතිඅපනයනය තහනම් කිරීමට රජය ගත් තීරණයත් සමග මෙලෙස මිල ඉහළ ගොස් ඇති බව එම දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ ය