ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ නව සභාපති මෙන්න ! | Colombocall ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ නව සභාපති මෙන්න ! - Colombocall

Hot News

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ නව සභාපති මෙන්න !
ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ නව සභාපති ධූරය සඳහා අශෝක් පතිරගේ පත් කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පියවර ගෙන තිබෙනවා.
අශෝක් පතිරගේ සඳහන් කළේ තමා මේ වන විටත් එම ධූරයේ වැඩ ආරම්භ කර ඇති බවයි.