තායි සම්බාහනය ලෝක උරුමයක් වෙයි | Colombocall තායි සම්බාහනය ලෝක උරුමයක් වෙයි - Colombocall

Hot News

තායි සම්බාහනය ලෝක උරුමයක් වෙයි


සාම්ප්‍රදායික තායි සම්බාහන ක්‍රමය ලෝක උරුම ලැයිස්තුවට ඇතුලත් කිරිමට යුනෙස්කෝ සංවිධානය  කටයුතු කර තිබෙනවා. ඒ අනුව තායි සම්බාහනය තායිලන්තයේ සංස්කෘතික උරුමයක් බවයි යුනෙස්කෝ සංවිධානය සදහන් කරන්නේ.
ඉන්දියාවේ ආරම්භ වී සියවස් ගණනාවක් තායිලන්තයේදී මෙම ක්‍රමය වර්ධනයවී තිබෙන අතර මෙම සම්බාහන ක්‍රමය වඩාත් ජනප්‍රිය වූ 1960 වර්ෂයේදී ලොව පුරා සම්බාහන චිකිත්සකයින් පුහුණු කිරිම සදහා විශේෂ පාසලක් ද විවෘත කෙරුණා.
තායි සම්බාහන ක්‍රමය ලෝක උරුම ලැයිස්තුවට ඇතුලත් කර ඇත්තේ ස්පර්ශ කළ නොහැකි කාණ්ඩය යටතේයි.