වැඩි මිලට සහල් විකුණුවොත් වැඩ වරදින හැටි මෙන්න | Colombocall වැඩි මිලට සහල් විකුණුවොත් වැඩ වරදින හැටි මෙන්න - Colombocall

Hot News

වැඩි මිලට සහල් විකුණුවොත් වැඩ වරදින හැටි මෙන්නසහල් පාලන මිල කඩ කරන වෙළෙඳ සැල් පරීක්ෂාව දිගටම සිදු කරන බව ජනපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි.
පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය සහ ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය ඒකාබද්ධව පාලන මිලට වැඩියෙන් සහල් අළෙවි කරන වෙළෙඳ සැල් වැටලීම මේ වන විට ආරම්භ කර තිබෙනවා.
පාරිභෝගික අධිකාරිය පසුගියදා දේශීය සම්බා සහ නාඩු සහල් කිලෝවක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 98ක් ලෙස ගැසට් මගින් නිවේදනය කර තිබේ.
ඊයේ සහ අද කළ වැටලීම්වලදී වෙළෙඳ සැල් 1430ක් පරීක්ෂාවට ලක්කර ඇති අතර පාලන මිලට වැඩියෙන් සහල් අළෙවි කළ වෙළෙඳ සැල් 512ක් හඳුනාගත් බව පොලිසිය නිවේදනය කරයි.
අද හඳුනා ගත් පාලන මිල කඩ කළ වෙළෙඳ සැල් 89කට නඩු පවරනු ලැබීය. කලින් දවසේ හඳුනාගත් වෙළෙඳසැල් හිමියන් දැනුවත් කොට ඔවුනට අවවාද කෙරිණි.