රේගුවේ බහාලුම් සේවකයින් වැඩ වර්ජනයක ! | Colombocall රේගුවේ බහාලුම් සේවකයින් වැඩ වර්ජනයක ! - Colombocall

Hot News

රේගුවේ බහාලුම් සේවකයින් වැඩ වර්ජනයක !
රේගුවේ බහාලුම් ප්‍රවාහන ක්ෂෙත්‍රයේ සේවකයන් තම දෛනික රාජකාරිවලින් ඉවත්වී තිබෙනවා.
බහාලුම් පරීක්ෂණය සඳහා භාවිත කරන නව එක්ස් කිරණ යන්ත්‍රයෙන් සෞඛ්‍යයට තර්ජන එල්ලවීම හේතුවෙන් මෙලෙස සේවයෙන් ඉවත්වන බවයි පෞද්ගලික බහාලුම් ප්‍රවාහන සේවක සංගමය පෙන්වා දෙන්නේ.
මෙම නව එක්ස් යන්ත්‍රයෙන් විශාල සෞඛ්‍යමය හානියක් සිදුවන බවත්, මේ ගැන ඉහළ පරිපාලනයට දැනුම් දුන් නමුත් ඉන් පලක් නොවූ නිසා මෙලෙස සේවයෙන් ඉවත්වීමට තීරණය කළ බවත් එම සංගමය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා.