"අංගම්පොර ඉගෙනගන්න" සල්ලිවලට පාඨමාලාවක් ! | Colombocall "අංගම්පොර ඉගෙනගන්න" සල්ලිවලට පාඨමාලාවක් ! - Colombocall

Hot News

"අංගම්පොර ඉගෙනගන්න" සල්ලිවලට පාඨමාලාවක් !
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයෙහි මානව විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය මඟින් මෙරට ඉපැරැණි සටන් කලාවක් වන “අංගම්පොර සටන් කලාව” සඳහා සහතික පත්‍ර පාඨමලාවක් ඇරැඹීමට සිසුන්ගෙන් ඉල්ලුම්පත් කැඳවා තිබෙනවා.
පෞද්ගලික මට්ටමේ විවිධ සටන් ක්‍රම ඉගැන්වීම් ක්‍රම පිලිබඳ උපකාරක පංති දිවයින පුරා තිබුණද මෙරට විශ්වවිද්‍යාලයක් මඟින් සටන් කලාවක් සඳහා සහතික පත්‍ර පාඨමලාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ප්‍රථම වතාව මෙය ලෙස සැලකෙනවා.
මාස 6ක කාලයක් දේශන හා ප්‍රයෝගික පුහුණුව සමඟින් අංගම්පොර සටන් කලාව පිළිබඳ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව සිංහල බෞද්ධ සිසුන් වෙනුවෙන් ලබාදීමට ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය මේ වන විට අයැදුම්පත් කැඳවා තිබෙනවා.