ප්‍රදේශිය සභාවේ 2020 අයවැය පරාජයට ! | Colombocall ප්‍රදේශිය සභාවේ 2020 අයවැය පරාජයට ! - Colombocall

Hot News

ප්‍රදේශිය සභාවේ 2020 අයවැය පරාජයට !


ශ්‍රී ලංකා ‌පොදුජණ ‌පෙරමුණයට බලය හිමි අනුරාධපුර දිස්ත්‍රිකයේ කැකිරාව  පළාගල ප්‍රදේශිය සභාවේ 2020 අයවැය පරාජයට පත්වී තිබෙනවා.

ප්‍රදේශිය සභාවේ සභාපති ආර්.ඒ්. වික්‍රමසිංහ මහතා ඊයේ (12දා) 2020‌ වෙනු‌වෙන් වන අයවැය ‌යොජනා ඉදිරිපත්කළ අතර, එහිදී ඒක්සත් ජාතික පක්ෂය, ජනතා විමුුුක්ති ‌පෙරමුණ හා ශ්‍රී ලංකා ‌පොදුජන පෙරමු‌ණේ මන්ත්‍රීවරයෙකුද එක්ව එම අයවැය පරාජය කළ බව ප්‍රාදේශීය සභාවේ විපක්ෂ නායකවරයා පැවැසුවා.

මේ අතර, ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට බලය හිමි අනුරාධපුර, රඹෑව ප්‍රදේශීය සභාවේ 2020 අයවැයද ඊයේ (12) පරාජයට පත්වුණා.

අයවැයට පක්ෂව ඡන්ද 3ක් ද විපක්ෂව ඡන්ද 16 ක් ද හිමිව තිබුණා.

ඒ අනුව වැඩි ඡන්ද 13කින් රඹෑව ප්‍රදේශීය සභාවේ අයවැය පරාජයට පත්වූ අතර, එහි විශේෂත්වය වන්නේ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ රඹෑව ප්‍රදේශීය සභාවට අයත් මන්ත්‍රීවරුන් 6 දෙනෙකු ද අයවැයට විරුද්ධව ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමයි.