සජිත් පුදුම කල බණ්ඩාරවෙල ජන ගඟ මෙන්න ! -VIDEO- | Colombocall සජිත් පුදුම කල බණ්ඩාරවෙල ජන ගඟ මෙන්න ! -VIDEO- - Colombocall

Hot News

සජිත් පුදුම කල බණ්ඩාරවෙල ජන ගඟ මෙන්න ! -VIDEO-

නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපතිධුර අපේක්ෂක සහිත ප්‍රේමදාස මහතාගේ බණ්ඩාරවෙල නඟරයේ විජයග්‍රාහී ජනරැළිය (06) පැවැත්වුණා.
ඒ සඳහා  විශාල ජනතාවක් ඒ මහතාට සහය පල කරමින් පැමිණ ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.
එම රැළියට පැමිණ සිටින සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ජනතාවට ආචාර කරනු ලබන වීඩියෝවක් පහත දැක්වේ.