පොල් වර්ගයක් තහනම් කරයි ! හේතුව මෙන්න | Colombocall පොල් වර්ගයක් තහනම් කරයි ! හේතුව මෙන්න - Colombocall

Hot News

පොල් වර්ගයක් තහනම් කරයි ! හේතුව මෙන්න
කටුපොල් වගාව තහනම් කර ඇති බව වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා පවසනවා.

කටුපොල් වගාව තහනම් කිරීමට අදාළ තීරණය පසුගිය රජයේ කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් ගෙන ඇති බවත්, එම තහනම ඉදිරියේදීද ඒ අයුරින් ක්‍රියාත්මක කරන බවත් රමේෂ් පතිරණ මහතා සඳහන් කළා.

කටුපොල් වගාව හේතුවෙන් ස්වභාවික ජල මූලාශ්‍ර විනාශ වන බැවින් එම වගාව තහනම් කරන ලෙස ඉල්ලමින් පසුගිය කාලය පුරා බොහෝ විරෝධතා පැවැත්වුණා.