ගම්මන්පිලට කැබිනට්ටුවේ ඉඩ අහිමිවීම ගැන විස්තරය | Colombocall ගම්මන්පිලට කැබිනට්ටුවේ ඉඩ අහිමිවීම ගැන විස්තරය - Colombocall

Hot News

ගම්මන්පිලට කැබිනට්ටුවේ ඉඩ අහිමිවීම ගැන විස්තරය

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද පත්කරන ලද අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ, පිවිතුරු හෙළ උරුමයේ නායක, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල මහතාට අමාත්‍ය ධුරයක් ලැබී නොතිබිණි.
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනපති ධුරයට පත්කිරීමට කැපවී ක්‍රියාකළ පිරිස අතර ගම්මන්පිල මහතා ඉදිරියෙන්ම සිටියා.
කෙසේ වෙතත් නව අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඒ මහතා ඇතුළත් නොකිරීම කැපීපෙනෙන සිදුවීමක්.
උගත්, බුද්ධිමත් දේශපාලනඥයෙකු ලෙස ප්‍රකට ගම්මන්පිල මහතාට අමාත්‍ය ධුරයක් නොලැබීම පිළිබඳව දැඩි කතාබහක් මේ වන විට සමාජයේ නිර්මාණය වී තිබේ.
කෙසේ වෙතත් උදය ගම්මන්පිල මහතා ඊයේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් සඳහන් කර තිබුණේ නව කැබිනට් මණ්ඩලයට සීමිත පිරිසක් පමණක් තෝරාගන්නා බැවින්, එම කැබිනට් මණ්ඩලයට තමන්ව ඇතුළත් නොකරන ලෙසයි. අමාත්‍ය මණ්ඩලයට විශාල වීම වැළැක්වීම සඳහා තමන් ඇමැති ධුරයක් භාර නොගැනීමට තීරණය කළ බවද ගම්මන්පිල මහතා යොමුකළ ලිපියේ දක්වා ඇත.