මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වැඩභාර ගැනීමට නියමිතයි. | Colombocall මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වැඩභාර ගැනීමට නියමිතයි. - Colombocall

Hot News

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වැඩභාර ගැනීමට නියමිතයි.අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා, මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස අද (25) පෙරවරුවේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේදී වැඩභාර ගැනීමට නියමිතයි.
අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මුදල්, ආර්ථික හා ප‍්‍රතිපත්ති සංවර්ධන, බුද්ධ ශාසන, සංස්කෘතික හා ආගමික කටයුතු, නාගරික සංවර්ධන, ජල සම්පාදන හා නිවාස පහසුකම් අමාත්‍යවරයා ලෙස ඉකුත්දා දිව්රුම් දෙන ලැබුවා.
මීට අමතරව විදේශ සබඳතා, නිපුණතා සංවර්ධන, රැකී රක්ෂා සහ කම්කරු සබඳතා අමාත්‍යවරයා ලෙස ඉකුත්දා දිව්රුම් දුන් අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන ද අද පෙරවරුවේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේදී සිය ධූරයේ වැඩ භාරගැනීමට නියමිතයි.