කොටස් වෙළඳපලේ වර්ධනයක් සිදුවෙයි ! | Colombocall කොටස් වෙළඳපලේ වර්ධනයක් සිදුවෙයි ! - Colombocall

Hot News

කොටස් වෙළඳපලේ වර්ධනයක් සිදුවෙයි !කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ තුළ යම් වර්ධනයක් පෙන්නුම් කර තිබෙනවා.
සියලු මිල දර්ශකය මෙන්ම එස්. ඇන්ඩ් පී. දර්ශකයද ඉහළ යෑමක් පෙන්නුම් කළ අතර, විනාඩි කිහිපයක් තුළ දෛනික පිරිවැටුම රුපියල් බිලියනය ඉක්මවීම කැපිපෙනෙන සිදුවීමකි.
රට තුළ සිදුවූ දේශපාලන පෙරළිය මේ සඳහා හේතු වූ බවයි ආර්ථික විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ.