පාසල් වාරය අදින් අවසන් ! විශේෂ දැනුම්දීම් මෙන්න | Colombocall පාසල් වාරය අදින් අවසන් ! විශේෂ දැනුම්දීම් මෙන්න - Colombocall

Hot News

පාසල් වාරය අදින් අවසන් ! විශේෂ දැනුම්දීම් මෙන්න
රජයේ සහ රජයේ අනුමත සියලු පාසල්වල තුන්වැනි වාරය අදින් (29) අවසන් වනවා.
ඒ අනුව 2020 වර්ෂයේ පළමු පාසල් වාරය ජනවාරි 02 වනදා ආරම්භ වන බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය නිවේදනය කළේ.
මේ අතර, දෙසැම්බර් 02 වනදා සිට 12 වනදා දක්වා කාලය තුළ අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා.
එමෙන්ම අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය පැවැත්වෙන පාසල් ආශ්‍රිතව විශේෂ ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහනක් ද ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා.
අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විදුහල්පතිවරුන් වෙත උපදෙස් දී ඇත්තේ විභාගයට පෙර සෑම විභාග මධ්‍යස්ථානයකම ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසයි.
එමෙන්ම 2020 පළමු පාසල් වාරය ආරම්භ වීමට පෙර මවුපියන්ද සම්බන්ධ කරගනිමින් ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සියලු විදුහල්පතිවරුන් වෙත දැනුම් දී තිබෙනවා.