පාන් මිල වැඩි වෙන්නේ නෑ... ! | Colombocall පාන් මිල වැඩි වෙන්නේ නෑ... ! - Colombocall

Hot News

පාන් මිල වැඩි වෙන්නේ නෑ... !
පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය කළ ඉල්ලීමකට අනුව පාන් ඇතුළු බේකරි නිෂ්පාදනවල මිල ඉහළ දැමීමට ගෙන තිබූ තීරණය තාවකාලිකව ඉවත් කරගත් බව බේකරි හිමියෝ සඳහන් කරති.
රජයේ සහතික කළ මිලට වඩා රුපියල් අටයි ශත විස්සක (8.20) මුදලකට තිරිඟු පිටි කිලෝවක් අලෙවි කිරීමට කටයුතු කිරීම නිසා ඊට සාපේක්‍ෂව ඊයේ (19) මධ්‍යම රාත්‍රී 12.00 සිට පාන් ඇතුළු බේකරි නිෂ්පාදන මිල ඉහළ දැමීමට බේකරි හිමියන්ගේ සංගම් තීරණය කර තිබිණි.
එනමුත් තිරිඟු පිටි මිල ඉහළ දැමීම නීතිවිරෝධී ක්‍රියාවක් නිසා එයට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බවට පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය ඊයේ බේකරි හිමියන්ට (19) දැනුම් දී ඇති අතර පාන් ඇතුළු බේකරි නිෂ්පාදනවල මිල ඉහළ නොදමන ලෙසට පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය බේකරි හිමියන්ගේ සංගම්වලින් ඉල්ලා ඇත. ඒ අනුව තම තීරණය තාවකාලිකව ඉවත් කරගත් බව බේකරි හිමියෝ සඳහන් කරති.