කතානායක ලෙස කටයුතු කිරීම කරූටම හිමිවෙයි | Colombocall කතානායක ලෙස කටයුතු කිරීම කරූටම හිමිවෙයි - Colombocall

Hot News

කතානායක ලෙස කටයුතු කිරීම කරූටම හිමිවෙයි
ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත මහ මැතිවරණය තෙක් කතානායක ධුරයේ කරු ජයසූරිය මහතාම කටයුතු කරනු ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වනවා.

ඒ, ආණ්ඩුවේ ප්‍රධානීන් කිහිප දෙනකු කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව බවයි වාර්තා වන්නේ.

ඒ අනුව මහ මැතිවරණය තෙක් පිහිට වූ භාරකාර ආණ්ඩුව තවත් මාස තුනක කාලයක් පවතින අතර, එම කාලය තුළ කතානායකවරයා ලෙස කරු ජයසූරිය මහතාම කටයුතු කරනු ඇති බව සඳහන්.

වර්තමාන කතානායකවරයා ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වුවහොත් ඒ සඳහා වෙනත් මන්ත්‍රීවරයකු පත්කිරීම පාර්ලිමේන්තුවේ රහස් ඡන්ද විමසීමකින් සිදුවිය යුතු අතර, පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය මේ වන විට හිමිව තිබෙන්නේ එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය ප්‍රමුඛ එක්සත් ජාතික පෙරමුණටයි.