මහ මැතිවරණයෙන් පසු නායකත්වය තරුණයකුට | Colombocall මහ මැතිවරණයෙන් පසු නායකත්වය තරුණයකුට - Colombocall

Hot News

මහ මැතිවරණයෙන් පසු නායකත්වය තරුණයකුට

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මීළඟ නායකත්වය පත් කිරීම එළබෙන මහ මැතිවරණයෙන් අනතුරුව සිදු කිරීමට සියල්ල සුදානම්ව තිබෙනා බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.
එජාප නායක රනිල් වික්‍රමසිංහගේ පූර්ණ ආශිර්වාදයෙන් හා යෝජනාවෙන් මෙම නව නායකයා පත් කෙරෙනු ඇත. ඔහු දැනටමත් එජාපයේ ඉහළම තනතුරක් දරනා තරුණ නායකයෙකි.
මීළඟ මහ මැතිවරණය එජාපයට අවාසි සහගත නිසා එතෙක් පක්ෂයේ නායකත්වය කරූ ජයසූරියට ලබා දී ඉන්පසුව නව නායකයා පත් කිරීමට යෝජනා වී තිබෙන බවද වාර්තා වේ.