අග්‍රාමාත්‍යධූරයේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා දිවුරුම් දෙයි | Colombocall අග්‍රාමාත්‍යධූරයේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා දිවුරුම් දෙයි - Colombocall

Hot News

අග්‍රාමාත්‍යධූරයේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා දිවුරුම් දෙයි
විපක්ෂ නායක පොදුජන පෙරමුණේ පක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයේ දිවුරුම් දීමට නියමිතයි.

අද පස්වරු 1.00 ට මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයේ දිවුරුම් දීමට නියමිත බව විපක්ෂ නායක මාධ්‍ය ලේකම් රොහාන් වැලිවිට මහතා සඳහන් කරනවා.

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී දිවුරුම්දීමෙන් පසුව, පස්වරු 3.00 ට ඔහු අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේදී සිය රාජකාරී ඇරඹීමට නියමිත බව ද රොහාන් වැලිවිට මහතා සඳහන් කළේ ය.