ගෝඨාභය සුපිරි තීරණ කිහිපයක් ගත්තු හැටි මෙන්න | Colombocall ගෝඨාභය සුපිරි තීරණ කිහිපයක් ගත්තු හැටි මෙන්න - Colombocall

Hot News

ගෝඨාභය සුපිරි තීරණ කිහිපයක් ගත්තු හැටි මෙන්නජනාධිපති පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය, අමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය හා ජනාධිපති ඇතුළු සියලුම අමාත්‍ය වරුන්ගේ නිල රථ සීමා කිරීම කෙරෙහි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ අවධානය යොමු වී ඇතැයි ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාල ආරංචි මාර්ග පවසයි.

විශාල කාර්ය මණ්ඩලයක් නඩත්තු කිරීමෙන් වියදම හා නාස්තිය අධික වන බැවින් මුදල් ඉතිරි කර ගැනීමේ අරමුණින් ජනාධිපතිවරයා මෙම පියවර ගනිනිමට තීරණය කර ඇතැයිද එම ආරංචිමාර්ග සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩලය 50කට අඩු පිරිසකගෙන් සමන්විත වනු ඇති බවත් එම ආරංචිමාර්ග සඳහන් කළේය.

එමෙන්ම රාජ්‍ය ආයතන වල ජනාධිපතිවරයාගේ ඡායාරූප ප්‍වෙනුවට රාජ්‍ය ලංඡනය ප්‍රදර්ශනය කරන ලෙසත් මහාමාර්ගවල අමාත්‍යවරුන්ගේ ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනය නොකරන ලෙසත් ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් දී ඇත.