දැන්වීම් ඉවත් කරන්න බැරි නම් නීතිය හමුවට | Colombocall දැන්වීම් ඉවත් කරන්න බැරි නම් නීතිය හමුවට - Colombocall

Hot News

දැන්වීම් ඉවත් කරන්න බැරි නම් නීතිය හමුවට

ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයින්ගේ ප්‍රචාරණ කටයුතු සඳහා ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් අවසන් වූ පසු තවදුරටත් ප්‍රදර්ශනය තිබෙන කටවුට්, බැනර්, පෝස්ටර් ඇතුළු ඉවත් කිරීමට අද මධ්‍යහන 12 දක්වා අවස්ථාව පවතින බව ජාතික මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසයි.

එහි සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා සඳහන් කළේ, එලෙස මධ්‍යහන 12න පසුවත් ප්‍රචාරක දැන්වීම් ඉවත් නොකරන පුද්ගලයින්ට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්නා බවයි.