හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය දි.මු ජයරත්න අභාවප්‍රාප්ත වෙයි | Colombocall හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය දි.මු ජයරත්න අභාවප්‍රාප්ත වෙයි - Colombocall

Hot News

හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය දි.මු ජයරත්න අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය දි.මු. ජයරත්න මහතා මීට සුළු වේලාවකට අභාවප්‍රාප්ත විය .
එතුමා 2010 සිට 2015 දක්වා ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍ය ධුරය දැරූ අතර
ඒ මහතා මියයන විට 88 වියෙහි පසුවිය
දි. මු. ජයරත්න උපන්නේ 1931, ජූනි 7 වන දිනදීය. ඔහු අධ්‍යාපනය ලැබුයේ ගම්පොල පිහිටි දොළුව මහා විද්‍යාලයෙහිය.
 එස්. ඩබ්. ආර්. ඩී. බණ්ඩාරනායක විසින් 1951දී මහනුවරදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ආරම්භ කිරීමෙන් අනතුරුව, ඔහු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ 13 වන සාමාජිකයා වශයෙන් එහි සාමාජිකත්වය ලබා ගත්තේය. දි.මු.ජයරත්න දොළුව මහා විද්‍යාලයෙහි ගුරුවරයෙකු ලෙසින් සේවය කලේය. ඔහු පසුව දොළුව තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරයා ලෙසින් 1960 සිට 1962 දක්වා සේවය කලේය